OUR GAME WORLD

Jocul este mediul natural de învăţare al copilului. Acesta învaţă despre viaţă şi îşi descoperă caracteristicile personale prin joacă. Copiii care îşî exprimă emoţiile prin jocuri găsesc soluţii la problemele pe care le întâmpină. Copiii îşi folosesc cunoştinţele existente în timp ce câştigă experienţe noi prin jocuri.

Alături de elevi din Turcia, Azerbaijan, Bulgaria şi Malta, elevii clasei Pregătitoare B, îndrumaţi de dna prof. Mihaela STANA, vor derula proiectul OUR GAME WORLD.

Obiectivele proiectului sunt: să încurajeze elevii să participle la jocuri; să sprijine dezvoltarea elevilor în multe feluri prin jocuri; să dezvolte abilităţile sociale , cum ar fi includerea într-un grup și asumarea responsabilității; să le prezinte elevilor cultura proprie și diferite prin jocuri, să  sprijine dezvoltarea abilităților precum cercetarea și creativitatea, să promoveze utilizarea pozitivă a tehnologiei folosind instrumente Web 2.0.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *